Επιστήμες

Επιστήμονες των Βαλκανίων

Nikola Tesla, Φυσικός (10 July 1856 –7 January 1943)
Mihajlo Pupin (9 October 1858 – 12 March 1935)
Miomir Vukobratović

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου